٧ҧѧߧߧ | էާ

Golden Nest ާ֧اէߧѧէߧ ԧӧݧ

ѧѧݧ ӧѧ

ѧ ߧѧ֧ ާ֧ࣺէާ > > ܧѧ ާѧ֧ڧѧݧ > ߧ֧ݧݧ֧ܧѧݧߧ ܧѧ (է֧ܧ)
  • RFID ܧѧ է֧ܧ

    էҧߧ ڧѧߧڧ էܧ 1. PET + Etched RFID ѧߧ֧ߧߧ 2. Customed ѧ٧ާ֧ է

  • ѧ /ܧ ڧߧܧѧڧ

    ѧܧا ֧էݧѧԧѧ֧ Dry / Wet է֧ܧ էݧ RFID ާ֧ܧ / ҧڧݧ֧ / ڧ٧ӧէڧ֧ݧ ܧ

ҧڧ:6 ѧߧڧ:1/1 ֧ӧ ֧էէڧ ݧ֧էڧ ݧ֧էߧڧ ֧֧ۧ ܣ